Site Loader

Przetargi medyczne to forma zamówień publicznych, w której zakup towarów czy też danych usług zlecany jest między innymi firmie oferującej najlepsze warunki. We tego rodzaju przetargach zawsze uczestniczą dwie strony:  zamawiający oraz wykonawca. Kto zaoferuje najwyższą cenę, może zostać nabywcą. Należy pamiętać, że konkursy tego typu ofert są zazwyczaj podawane do informacji za pomocą ogłoszeń publicznych.

Przetargi medyczne

Przetarg to przede wszystkim konkurs na ofertę w branży medycznej. Jest to skorzystanie z przetargu na zakup towarów lub usług w branży medycznej. Przetargi pomagają instytucjom medycznym pozyskać materiały, takie jak sprzęt chirurgiczny czy środki medyczne, których potrzebują do funkcjonowania. Komisje przetargowe umożliwiają również instytucjom medycznym składanie ofert na określone towary lub usługi, których potrzebują według własnego uznania.

Przetargi medyczne są często wykorzystywane do zakupu sprzętu medycznego lub materiałów eksploatacyjnych. Na przykład sala operacyjna może potrzebować dodatkowych narzędzi chirurgicznych w sytuacji awaryjnej. Innym przykładem może być sytuacja, w której szpital potrzebuje więcej inkubatorów dla wcześniaków, ponieważ obecnie brakuje tych urządzeń.

Przetargi zaopatrzeniowe pomagają również określić, którzy dostawcy mają najkorzystniejsze ceny na towary potrzebne szpitalowi w chwili obecnej, w oparciu o aktualne warunki rynkowe i stawki podatkowe z różnych krajów. Przetargi mogą również pomóc w obniżeniu kosztów administracyjnych związanych z pozyskiwaniem towarów od różnych dostawców, ponieważ oferty mogą być składane w imieniu instytucji, a nie każdego członka personelu robiącego to niezależnie.

Co jest istotne podczas przystąpienia do przetargu?


Branża opieki zdrowotnej charakteryzuje się szczególnie specyficznymi wymaganiami dotyczącymi jakości produktów i usług. Gdy stawką jest zdrowie ludzi, nie wolno odchodzić od wysokich standardów. Sektor ochrony zdrowia jest przede wszystkim częścią polskiego rynku zamówień publicznych. W przetargach medycznych obowiązuje szczegółowy opis zamówienia. Wykaz ten powinien posiadać rodzaj oraz ilość sprzętu, specyfikację leków czy też typ usług medycznych.

Prawidłowe przeprowadzenie przetargu związane jest ze złożeniem właściwej dokumentacji, która zawiera wszystkie niezbędne informacje. Przy ogłaszaniu przetargów na zakup, konserwację lub naprawę konkretnych urządzeń bardzo ważne jest podanie prawidłowych danych technicznych, odpowiednich nazw modeli, a także tego, jakie części mają być naprawione.

Rodzaje przetargów medycznych

Przetargi medyczne mogą być nieograniczone albo ograniczone. Przetargi ograniczone opierają się na zasadzie, że zainteresowani wykonawcy muszą najpierw złożyć odpowiedni wniosek o dopuszczeniu ich do udziału w tego rodzaju postępowaniu. W takim przetargu mogą brać udział tylko wybrane firmy.

Przetargi nieograniczone są natomiast otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Wszystkie oferty i ich warunki są jawne i udostępniane publicznie.

Przetargi medyczne – Podsumowanie

Należy mieć świadomość, że przetargi w ochronie zdrowia mogą mieć różny charakterze. Większość z nich dotyczy jednak dostaw leków, sprzętu medycznego i mebli medycznych.

Przetargi medyczne to konkursy na pozyskanie towary i usługi. W ten sposób przetargi przypominają oferty biznesowe. Jednak są one wykorzystywane w placówkach medycznych i są szczególnie pomocne przy nabywaniu sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych. Przetargi medyczne mogą mieć charakter wewnętrzny instytucji medycznej lub być prowadzone przez podmioty zewnętrzne, takie jak rządy, firmy farmaceutyczne itp.

Bogdan