Site Loader

Szpitale zaopatrują się w materiały eksploatacyjne, sprzęt ratujący życie i usługi medyczne za pośrednictwem tak zwanych przetargów medycznych. Czym one są i na jakich zasadach są organizowane? Czy wyróżniamy jedną, uniwersalną formę przetargu medycznego, czy jest ich więcej? Kto jest zleceniodawcą, a kto wykonawcą w przypadku takich operacji? Postaramy się rzucić nieco światła na to jakże ważne zagadnienie.

Jak zdefiniować przetargi medyczne?

Każda państwowa placówka medyczna potrzebuje sprzętu chirurgicznego, inkubatorów i wielu innych urządzeń potrzebnych do ratowania życia pacjentów. Nabywa je za sprawą organizowanych w tym celu przetargów medycznych. Czym one są? Można je pokrótce zdefiniować jako formę zamówień publicznych o charakterze konkursu. Wygrywa go firma, która może poszczycić się najciekawszą ofertą. Zleceniodawcą w tym przypadku jest szpital, a wykonawcą dany podmiot gospodarczy. Przetargi medyczne odbywają się przy wydatnym udziale komisji przetargowej. Ocenia ona relację jakości oferowanych produktów do ich ceny na podstawie warunków rynkowych i stawek podatkowych obowiązujących w określonych krajach. Proces przetargowy rozpoczyna się w chwili zgłoszenia komisji przetargowej zapotrzebowania na zakup określonych usług medycznych i specjalistycznego sprzętu, a kończy wygraną danej firmy w organizowanym konkursie.

Szpitale zaopatrują się w materiały eksploatacyjne, sprzęt ratujący życie i usługi medyczne za pośrednictwem tak zwanych przetargów medycznych

Zgłoszenie zamówienia przetargowego

Procedura dotycząca składania zapotrzebowania na konkretne usługi medyczne, leki i sprzęt specjalistyczny jest dość restrykcyjna. Jest tak dlatego, że dotyczy ona bardzo ważnego sektora zamówień publicznych. Opiera się ona na złożeniu nadzwyczaj precyzyjnego opisu zamówienia. Zleceniodawca musi uwzględnić w dokumentacji szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zakupu. Przetarg medyczny nie mógłby się odbyć bez uwzględnienia parametrów technicznych urządzeń, nazw modeli części zamiennych, ilości potrzebnych produktów i składu leków w przedłożonej dokumentacji. Jest to o tyle ważne, że jak najdokładniejszy opis zamówienia pozwala wybrać najlepszą ofertę spośród wszystkich dopuszczonych do konkursu.

Kategorie przetargów medycznych

Istnieją dwie kategorię przetargów medycznych. Są to przetargi ograniczone i nieograniczone. Czym od siebie się różnią?

Przetarg ograniczony. Polega on na tym, że do konkursu dopuszczane są tylko i wyłącznie wybrane podmioty gospodarcze. Zgłosić się może z kolei dowolna firma, pod warunkiem jednak, że złoży stosowny wniosek z prośbą o dopuszczenie do konkursu. Wyboru dotyczącego udziału poszczególnych firm w konkursie dokonuje komisja przetargowa.

Przetarg nieograniczony. Różni się od ograniczonego przetargu tym, że do konkursu dopuszczone są wszystkie zainteresowane strony. Informacje związane z warunkami i ofertami są całkowicie jawne. Przeznaczone są również do informacji publicznej.

Niezależnie od kategorii, każdy przetarg medyczny opiera się na podobnych założeniach i procedurach. Istotą jest szczegółowo opisane zamówienie i atrakcyjność przedstawianych w trakcie trwania konkursu ofert.

Podsumowanie

Jednym z najważniejszych sektorów zamówień publicznych są przetargi medyczne. Mają one charakter konkursu na najciekawszą ofertę. Zleceniodawcą jest konkretna placówka medyczna, a wykonawcą firma oferująca sprzęt specjalistyczny, leki i rozmaite usługi medyczne. Komisja przetargowa, która rozstrzyga w procesie przetargowym, ocenia relację jakości sprzętu do ceny. Oferowane produkty muszą być najlepszej jakości ze względu na charakter zamówienia publicznego. Przetargi medyczne dzielą się na ograniczone i nieograniczone.

Istnieją dwie kategorię przetargów medycznych. Są to przetargi ograniczone i nieograniczone

 

Bogdan