Site Loader

Każdy samorząd co roku jest zmuszony do zlecenia wielu różnych robót drogowych. Co jednak ważne, żaden samorząd nie może wybrać wykonawcy w sposób dowolny. W tym celu ogłosić musi przetarg na realizację określonych robót drogowych. Jak zatem odbywają się przetargi na roboty drogowe (więcej tutaj: https://www.pressinfo.pl/przetargi-drogowe) i co warto o nich wiedzieć?

Rodzaje przetargów na roboty drogowe

Przetargi na roboty drogowe mogą być ogłaszane w dwóch trybach.  Mowa tu o przetargach ograniczonych i przetargach nieograniczonych. W przypadku przetargów nieograniczonych oferty składać mogą wszystkie podmioty, które są zainteresowane realizacją prac określonych w dokumentacji przetargowej. Nieco inaczej wygląda to w przypadku przetargów ograniczonych. Tutaj zainteresowani wykonawcy najpierw złożyć muszą wniosek o dopuszczenie do przetargu. Zamawiający na postawie tych wniosków wybiera kilka podmiotów, które finalnie mogą złożyć ofertę przetargową. Warto tu dodać, że przetargi na roboty drogowe często realizowane są również w formie negocjacji z ogłoszeniem lub bez, dialogu konkurencyjnego czy zamówienia z wolnej ręki.

Każdy samorząd co roku jest zmuszony do zlecenia wielu różnych robót drogowych

Jak złożyć ofertę w ramach przetargu na roboty drogowe?

Aby móc wygrać przetarg na roboty drogowe konieczne jest złożenie właściwej oferty. Oczywiście w pierwszej kolejności znaleźć trzeba informację o przetargu. Tej szukać można w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ważne jest tu, aby zawsze bardzo dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową. Oferta musi bowiem odpowiadać dokładnie na to, co zawartej jest w tej dokumentacji. Dlatego też uwagę zwrócić należy na to, czy nie znajduje się tam już gotowy formularz oferty. Jeśli tak, to koniecznie oferta złożona musi być na tym formularzu. W innym wypadku oferta może zostać odrzucona z powodów formalnych. Co równie ważne, zanim zacznie się przygotowywać ofertę, sprawdzić należy, czy spełnia się wszystkie wymogi zamawiającego co do tego, jakie firmy mogą startować w przetargu. Im dokładniej przygotuje się ofertę przetargową, tym większa jest szansa na jego wygranie. Dlatego przygotowywana powinna być z dużą dokładnością i precyzją.

W jakim celu organizowane są przetargi na roboty drogowe?

Dlaczego samorządy organizują tego typu przetargi? Celem jest wydanie środków publicznych w sposób rozsądny i racjonalny. Przetarg pozwala zamawiającenu na dokładnie porównanie różnych ofert, a tym samym na wybór tej najkorzystniejszej. Dodatkowo przetargi ogłaszane są publicznie. Dzięki temu każda zainteresowana firma może wziąć w nim udział. Jest to zatem transparentna forma wyboru wykonawcy określonych usług.

Bogdan